Skip to content
Bemiddelen_Gent_Deinze

De verdeling van de kosten van de kinderen bij een relatiebreuk

Als ouders scheiden of uit elkaar gaan, blijven zij beiden wettelijk verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van de kinderen tot de kinderen op hun eigen benen kunnen staan, zelfs al zijn ze meerderjarig. Dit levensonderhoud houdt onder andere het onderwijs en de gezondheidszorg voor het kind in.

Het levensonderhoud van kinderen brengt vanzelfsprekend kosten met zich mee.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone kosten en buitengewone kosten.

Gewone kosten gaan om dagelijkse kosten zoals voeding, wasproducten,…voor het kind. De ouders kunnen onderling overeenkomen dat de ene ouder aan de andere ouder hiervoor een onderhoudsbijdrage of alimentatie moet betalen. Dit wordt soms afgesproken als één van de ouders beduidend meer verdient dan de andere ouder of als de kinderen aanzienlijk meer bij één ouder verblijven.

Daarnaast zijn er ook de buitengewone kosten. Dit gaat om onvoorziene, ongewone en/of eenmalige kosten. In de wet wordt opgesomd wat er onder buitengewone kosten valt, bijvoorbeeld kosten voor logopedie of rijlessen. De ouders kunnen deze lijst aanvullen met andere kosten, zoals kosten voor de kapper of kledij.

In vele gevallen werken ouders met een kindrekening. Deze buitengewone kosten worden dan met deze rekening betaald. Vertrouwen en een goede verstandhouding is in dat geval nodig.

Ouders kunnen ook beslissen om periodiek deze kosten af te rekenen.

Tijdens de bemiddeling bespreken we deze kostenregeling grondig. De bemiddelaar legt de wettelijke regeling uit en gaat op maat van de ouders en de kinderen na hoe de kostenregeling er zal uitzien. Geen enkele kostenregeling is dezelfde. Nadien wordt wat is overeenkomen uitgebreid beschreven in de ouderschapsovereenkomst. Zo zorgen we ervoor dat hier later geen discussies over bestaat!

Geschreven door: Florence Verhenne

Back To Top