Skip to content

Er is ruzie in de familie.
En ik wil het graag uitpraten.

Familieruzies worden vaak snel opgelost, zoals een meningsverschil. Maar sommige conflicten kunnen dieper liggen. Ze sudderen jarenlang en escaleren plots. Dat komt omdat ze oude gevoelens opnieuw aanwakkeren van bijvoorbeeld afwijzing, eenzaamheid of niet erkend of gezien te worden in de familie.

Je wil nu graag de ruzie oplossen. Maar je legde de kwestie al verschillende keren op tafel. Tevergeefs. Dan kan bemiddeling je helpen om het uit te praten. De bemiddelaar ondersteunt jou en je familieleden om het gesprek rustig en constructief te voeren, met aandacht en ruimte voor ieders standpunt en noden en gevoel.

Samen lossen jullie de problemen stap voor stap op en bereiken jullie een consensus.

Bij welke familiekwesties kan bemiddeling helpen?

Dit zijn de meest voorkomende familiale problemen, waarbij bemiddeling jullie kan ondersteunen.

1. Ik wil het contact herstellen met mijn (klein)kind of ouder

Je kind of kleinkind wil je niet meer zien, door bijvoorbeeld een vechtscheiding. Of je moeder of vader heeft alle banden met jou verbroken. Het gemis breekt je hart. Zo zou het niet mogen verlopen. Je wil koste wat kost het contact herstellen. Maar hoe pak je dit aan?

Er is geen pasklaar antwoord bij contactherstel na een familieruzie. Het kan veel tijd in beslag nemen, voordat de ander klaar is voor een gesprek. We raden je aan om niet te wachten, en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Bemiddeling kan je helpen om terug in elkaars leven te komen.

Op onze blog lees je een getuigenis van een moeder die het contact met haar dochter kon herstellen via bemiddeling.

2. Ik wil de communicatie in mijn familie verbeteren

Stel, je ouders moeten naar een rusthuis. Je merkt dat jij degene van de drie kinderen bent die hen bezoekt, hun huis onderhoudt én hun administratie verzorgt. En je hebt er genoeg van. Waarom kunnen je broers of zussen niet inspringen? Hoe kunnen jullie de zorg voor jullie ouders eerlijker verdelen?

Of, je volwassen zoon woont nog bij jou thuis. Maar jullie relatie is verzuurd. Je wil dat hij verhuist. Maar daar onderneemt hij geen stappen voor. Je bent het vechten zo moe, maar kiezen voor een legale strijd met een uithuiszetting, dat gaat je te ver.

Bemiddeling kan bij zulke communicatiemoeilijkheden helpen om open te praten over ieders gevoelens en noden. Zo zoeken jullie samen naar een middenweg, die elke partij aanvaardt.

3. De verdeling van de erfenis leidt tot een familieruzie

Als een dierbare van jou overlijdt, breekt er een droevige periode aan voor jou en de andere nabestaanden. Jullie zijn in rouw, maar terzelfdertijd krijgen jullie veel praktische vragen op jullie bord. Als de verdeling van de erfenis dan ook nog moeizaam verloopt, escaleren de spanningen snel. Bijvoorbeeld omdat één van de erfgenamen de verdeling niet eerlijk vindt of omdat de overledene schulden had.

4 op de 10 verdelingen van een nalatenschap leidt tot ruzies. Help je familie om die te vermijden en schakel een juridisch geschoolde bemiddelaar in. We informeren jullie over het erfrecht, en werken samen met jullie notarissen. Samen komen jullie tot een akkoord waar jullie allemaal achter staan.

4. We plannen de overname van ons familiebedrijf

Stel, je vader of moeder wil op pensioen als zaakvoerder van het familiebedrijf. Jij en de andere kinderen en/of kleinkinderen staan nu voor de vraag: hoe zal de toekomst van onze onderneming eruit zien? 

  • Zal de nieuwe generatie de fakkel overnemen? Blijft het familiebedrijf dus in handen van de familie? En wie zal het managen?
  • Of verkopen jullie het bedrijf aan een medewerker, of aan externe derde partij? Hoe leiden jullie de verkoop in goede banen?

In de aanloop naar de overname liggen er relationele, fiscale en juridische uitdagingen op de weg. Je kan bemiddeling inschakelen als er ruzie in de familie ontstaat, maar ook om de communicatie en de onderhandelingen bij een verkoop te versoepelen. 

5. Ik wil mijn zorgvolmacht regelen

Met een zorgvolmacht geef je toestemming aan een ander om in jouw plaats of samen beslissingen te nemen, als jij wilsonbekwaam wordt en dus zelf geen beslissingen meer kan maken. Hij of zij zal dan jouw geldzaken, bezittingen en administratie beheren. 

Stel, je wordt een dagje ouder maar je zorgvolmacht is nog niet geregeld. Dan kan je samen met je kinderen en partner rond tafel gaan zitten om de belangrijkste beslissingen te nemen, ondersteund door een bemiddelaar. Zij staat jullie bij met juridische info, begeleidt de open communicatie en brieft jullie notaris in detail, zodat die de zorgvolmacht op maat kan opmaken.

We raden trouwens iedereen, jong of oud, aan om een zorgvolmacht op te maken met het oog op een eventuele ziekte of een ongeval. Je duidt dan zelf aan wie in jouw plaats zal handelen en vermijdt dat de rechter een bewindvoerder kiest. De bemiddelaar helpt je je zorgvolmacht te regelen.

Lees in onze blog meer over de meerwaarde van een bemiddelaar bij het opstellen van je zorgvolmacht.

Hoe helpt familiale bemiddeling jou?

Bij een familiaal conflict is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een bemiddelaar, liefst voor de spanningen escaleren. Op die manier heeft het traject de hoogste slaagkans.

Als je kiest voor bemiddeling om jouw familieruzie op te lossen, dan

  • ondersteunt de bemiddelaar jou en je familieleden om de communicatie constructief te laten verlopen.
  • krijgt elk betrokken familielid de kans om zijn of haar emoties en bekommernissen te uiten. De bemiddelaar is een neutrale persoon en zorgt ervoor dat de belangen van elke partij worden behartigd.
  • maken we heldere, gedragen afspraken, die jullie conflict zullen oplossen of
  • krijg je duidelijke juridische info en administratieve en fiscale hulp, doorheen het proces.

“We bemiddelen ook bij andere familiekwesties. Ben je niet zeker of jouw kwestie in aanmerking komt? Contacteer ons om je vraag voor te leggen.”

Voor wie familiebemiddeling?

Bemiddeling werkt voor de meeste families. Het past bij jullie als jullie bereid zijn om een open gesprek te voeren en willen luisteren naar de noden en bekommernissen van de andere familieleden.

Back To Top