Skip to content

Wat is een ouderschapsovereenkomst?

In de ouderschapsovereenkomst maken jullie als ouders duidelijke afspraken over jullie kinderen, zodat jullie in het co-ouderschap met minder communicatieproblemen geconfronteerd worden.

In een ouderschapsovereenkomst staan deze basisafspraken over 

 • het verblijf: bij wie wonen de kinderen en wanneer? Hoe pakken jullie de wissels aan?
 • de kosten: hoe willen jullie de kosten voor de kinderen verdelen? Zal er alimentatie betaald worden?
 • het ouderlijk gezag: wie neemt welke beslissingen, over bijvoorbeeld de school, de opvoeding, medische zorg?

We raden je aan om deze basisafspraken uit te breiden met concrete afspraken over de dagelijkse zaken, in een gedetailleerd ouderschapsplan

 • Hoe delen jullie als ouders informatie met elkaar? Bijvoorbeeld bij ziekte, een ongeval of een slecht rapport?
 • Welke engagementen gaan jullie beiden aan over de opvoeding? Bijvoorbeeld over voeding, bedtijd of zakgeld.
 • Welke afspraken maken jullie als één van de ouders wil verhuizen? Hoe ver kan hij of zij gaan wonen? 
 • Hoe vieren jullie de verjaardagen? Wanneer bezoeken de kinderen de grootouders?
 • Bij een week-weekregeling: hoeveel keer videochat het kind minstens met de andere ouder? 
 • Hoe werkt fiscaal co-ouderschap? En wie ontvangt de kinderbijslag of de bedragen van het groeipakket en andere sociale voordelen?

Samen met de bemiddelaar stellen jullie jullie ouderschapsplan zo op dat helemaal past bij jullie specifieke situatie. 

Is een ouderschapsovereenkomst verplicht?

Een ouderschapsovereenkomst met de basisafspraken is verplicht voor ouders met een minderjarig kind die door onderlinge toestemming scheiden (EOT) (na een huwelijk). We adviseren steeds om de basisafspraken aan te vullen met bijkomende gedetailleerde afspraken in een ouderschapsplan.

Samenwonenden die uit elkaar gaan of alleenstaande vrienden met een kind zijn niet verplicht om een ouderschapsovereenkomst op te maken. Maar ook hen raden we het aan om gedetailleerde afspraken in een ouderschapsplan te maken.

Waarom je kind betrekken bij de ouderschapsovereenkomst?

Jullie scheiding heeft een grote impact op jullie kinderen. Hun leven verandert grondig en ze komen in nieuwe situaties terecht waaraan ze moeten wennen. Daarom is het van belang dat jullie naar hen luisteren om te weten wat ze nodig hebben, als jullie de ouderschapsovereenkomst opmaken. 

Jullie kinderen kunnen daarom, met jullie toestemming, in gesprek gaan met onze hiervoor opgeleide bemiddelaars. Zo krijgen ze ruimte voor hun emoties, en kunnen ze hun vragen, zorgen en mening delen met een neutrale, derde persoon. Deze informatie bespreken we, met toestemming van het kind, met jullie beiden. Dit kan jullie helpen om gedragen beslissingen te nemen. 

Let wel, bemiddeling is geen therapie. We focussen ons op wat het kind nodig heeft om verder te kunnen gaan.

Hoe werkt bemiddeling voor kinderen?

Voor wie een ouderschapsovereenkomst?

Een ouderschapsovereenkomst is er voor ouders die willen scheiden of uit elkaar gaan en die duidelijke en duurzame afspraken willen maken met elkaar over de opvoeding van hun kinderen, hun ouderrol en de communicatie in het gezin.

Ook voor ouders die al een tijdje uit elkaar zijn, maar nog geen duidelijke afspraken op papier lieten zetten, kan een ouderschapsovereenkomst zinvol zijn.

Een ouderschapsovereenkomst is er bovendien voor alleenstaande vrienden die samen een kind hebben en heldere afspraken willen maken.

Hoe helpt ouderschapsbemiddeling jou?

Als je kiest voor de weg van bemiddeling om een ouderschapsovereenkomst op te maken dan

 • ondersteunt de bemiddelaar je om de communicatie respectvol en rustig te laten verlopen tussen jou en de andere ouder.
 • krijgt elke partij, en dus ook je kinderen, voldoende ruimte en aandacht voor zijn emoties, noden en bekommernissen.
 • maken we een helder en duurzaam plan op – dat de rechter goedkeurt.
 • krijg je informatie over fiscaal co-ouderschap.
 • ontvang je duidelijke juridische info en administratieve hulp doorheen het proces

Hoe ziet een bemiddelingstraject eruit? En hoe lang duurt het?

Alles over bemiddelingstraject

Is bemiddeling iets voor mij en mijn partner?

Wat zijn de voor- en nadelen?

Wat is het doel van ouderschapsbemiddeling?

Bij ouderschapsbemiddeling leggen jullie de afspraken en verantwoordelijkheden vast rond de zorg voor en communicatie over de kinderen. De rechter kan het plan goedkeuren, dan is het bindend voor alle partijen.

Met een ouderschapsovereenkomst op zak zijn jullie afspraken dus zeer duidelijk. Zo zullen jullie minder communicatieproblemen of conflicten hebben tijdens jullie co-ouderschap.

Jullie afspraken kunnen ook herzien worden, ook jaren later. Neem nu de verblijfsregeling: de noden en behoeften van jullie kinderen veranderen als ze bijvoorbeeld op kot gaan. Dat vraagt om de nodige aanpassingen, op maat van de nieuwe situatie. Jullie zijn dan opnieuw welkom rond de tafel.

Hoe pas ik de ouderschapsovereenkomst aan?
Back To Top