Skip to content

Hoe verloopt een
bemiddelingstraject?

In een bemiddelingstraject doorlopen jullie 5 vaste stappen. Gemiddeld hebben we 3 tot 5 gesprekken nodig om tot een overeenkomst te komen.

Hoe snel het proces verloopt hangt ook van jou en de ander af. Lukt het om te luisteren, ook al zegt de ander dingen waar je het niet mee eens bent? Zijn jullie bereid om een middenweg te zoeken? Dan zal het proces vlot verlopen.

Welke stappen doorloop je in bemiddeling?

1. Contact met de bemiddelaar.

Je neemt contact op met konsento bemiddeling. De bemiddelaar nodigt jullie uit rond de tafel voor een eerste gesprek.

2. Het eerste gesprek

We bespreken of bemiddeling bij jullie conflict kan werken? Op dit moment kunnen jullie beslissen of jullie willen verder gaan met de bemiddeling.

We maken afspraken over het verdere verloop en over respectvolle communicatie in het ‘Bemiddelingsprotocol’.

Nadien krijgt ieder de ruimte en tijd om zijn verhaal te doen.

Dan maken we een agenda op. Daarin noteren we alle discussiepunten waarvoor jullie een oplossing zoeken.

3. Bemiddelingsgesprekken

We bespreken de noden, bezorgdheden en belangen van elke partij. Alle punten uit de agenda komen aan bod.

Dan maken we een lijst op van mogelijke oplossingen.

Daarna gaan we samen aftoetsen: welke oplossingen komen zo veel mogelijk tegemoet aan jullie noden? De bemiddelaar ondersteunt jullie om een weloverwogen beslissing te nemen. Ze informeert jullie over het juridische kader. Ze is neutraal en meerzijdig partijdig, wat betekent dat ze aan de kant van elke partij staat. Ze wijst jou en ander op de voor- én nadelen van jullie beslissingen.

4. Het akkoord

We komen tot afspraken. De bemiddelaar zet jullie afspraken op papier in een bemiddelingsakkoord.

De bemiddelaar laat de overeenkomst goedkeuren door een rechter.

Bij een Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT) moet de overeenkomst schriftelijk ingediend worden bij de rechter, die zal die homologeren en de echtscheiding uitspreken.

5. Een aanpassing

Merk je, een tijd later, dat jullie noden of die van de kinderen veranderen?
Dan zijn jullie welkom voor een nieuw gesprek. We zorgen voor een update van de afspraken en de bemiddelaar past het akkoord aan.

Back To Top