Skip to content

We willen een scheiding. En nu?

Het besluit is genomen. Jullie kiezen om te scheiden of jullie gaan als samenwonenden uit elkaar. Dan komen er veel emoties, praktische zorgen en vragen op je af:

 • Waar ga ik wonen? Wat met ons huis?
 • Wat betekent dat financieel voor mij? Kan ik een huis of appartement betalen?
 • Hoe gaan we onze spullen verdelen? 
 • Hoe gaan we de kinderen begeleiden, tijdens en na onze scheiding? 
 • Hoeveel zal ik mijn kinderen kunnen zien, hoe zal onze onze verblijfsregeling eruit zien?
 • Hoe zullen we de kosten voor de kinderen verdelen? Zal er alimentatie betaald worden?

Jullie willen dit respectvol bespreken en oplossen, met zo weinig mogelijk spanning en ruzie. Voor jullie zelf en voor de kinderen. Maar hoe pak je dit aan? Hoe vermijd je dat het een gevecht wordt?

Via bemiddeling komen jullie stap voor stap tot een duurzame overeenkomst, waar jullie beiden achter staan. Met respect voor de belangen en bezorgdheden van jullie allebei, en die van de kinderen. 

Zo kunnen jullie met een gerust(er) hart elk een nieuwe weg inslaan.

Scheidingsbemiddeling_Gent

Voor wie scheidingsbemiddeling?

We bemiddelen en begeleiden bij de scheiding of relatiebreuk van 

 • koppels die getrouwd zijn; 
 • koppels die wettelijk samenwonen; 
 • koppels die feitelijk samenwonen.

Hoe helpt scheidingsbemiddeling jou?

In de scheidingsbemiddeling begeleidt de bemiddelaar jou en je man, vrouw, vriend of vriendin stap voor stap doorheen het scheidingsproces. Tijdens de gesprekken is er aandacht, tijd en respect voor ieders noden en belangen. We raden je aan om ook de kinderen de kans te geven om in gesprek te gaan met ons.

In scheidingsbemiddeling:

 • Werk je mee aan respectvolle, constructieve communicatie tussen jou en je partner: de bemiddelaar helpt jullie om het conflict niet te laten escaleren en maakt hierover afspraken met jullie. Ze gidst je doorheen dit moeilijke proces en zorgt dat elke partij inspraak krijgt. Dit is extra belangrijk als jullie kinderen hebben.
 • Krijg je ruimte voor emoties: Een scheiding doet pijn en is verdrietig. Je scheidingsbemiddelaar maakt die gevoelens bespreekbaar. Zodra deze zaken zijn uitgesproken, komt er ruimte vrij om samen naar oplossingen te zoeken.
 • Maken we heldere en duurzame overeenkomst en regeling, die de rechter goedkeurt.
 • Krijg je duidelijke juridische info en administratieve en fiscale hulp van ons, doorheen het proces.

Hoe ziet het bemiddelingstraject eruit, en hoelang duurt het?

Hoelang duurt een bemiddelingstraject?

Is bemiddeling iets voor mij en mijn partner?

Bekijk de voor- en nadelen

Wat is het doel van scheidingsbemiddeling?

Bij een echtscheiding van gehuwden

Tijdens de bemiddeling komen we tot een overeenkomst, die de basis is voor de Echtscheiding door Onderlinge Toestemming of EOT. Daarin staan jullie afspraken over de verdeling van de goederen en als jullie kinderen hebben, ook de ouderschapsovereenkomst.

We dienen de overeenkomsten schriftelijk in bij de familierechtbank. De rechter keurt die goed en spreekt jullie echtscheiding uit. Dat duurt drie à vier maanden.

Als het niet lukt om over alles een akkoord te bereiken, of als je snel wil scheiden, dan kan je starten met een Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting of EOO. In bemiddeling kunnen we dan deelakkoorden maken, over de onderwerpen waar jullie wel tot een consensus zijn gekomen. 

Als jullie wettelijk of feitelijk samenwonen

Als jullie uit elkaar gaan en de samenwoning willen stoppen, begeleidt de bemiddelaar jullie ook om een overeenkomst te bereiken over jullie gezamenlijke bezittingen. Als jullie kinderen hebben, kunnen we ook een ouderschapsplan opmaken. 

Jullie kunnen ervoor kiezen om de overeenkomsten te laten goedkeuren door de rechter.  Zo worden ze bindend voor alle partijen.

Wat is een EOT? En heb ik er één nodig?

Lees alles over EOT

Wat is een ouderschapsovereenkomst?

Bekijk of je dit nodig hebt.
Back To Top