Skip to content

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een manier om je conflict zelf op te lossen, in samenwerking met een onpartijdige, erkend bemiddelaar. Zonder rechtbank, zonder strijd. Je gaat samen met de andere partij in gesprek en zoekt naar een regeling waar beiden zich goed bij voelen. Een win-win.

De bemiddelaar begeleidt jullie gesprekken, bewaakt het bemiddelingstraject en brengt de belangen in kaart van iedereen rond de tafel. Ook je emoties krijgen er ruimte. Na de gesprekken komen jullie tot een duurzaam en juridisch sluitend akkoord. Deze overeenkomst laat de bemiddelaar goedkeuren in de rechtbank. Dan is ze evenveel waard als een vonnis van de rechter zelf.

Zo zijn jullie klaar voor een andere, nieuwe toekomst.

Wanneer helpt bemiddeling?

Als een conflict je boven het hoofd groeit, en de emoties hoog oplopen, dan wil je snel en soms drastisch reageren. Je wil winnen, je eigen belangen verdedigen. Of juist weglopen en je niets meer aantrekken vande problemen.

Op zo een moment is het moeilijk om rustig te praten met de andere partij. Maar eigenlijk weet je vanbinnen dat je liever respectvol en met minder stress tot een oplossing zou willen komen. En dat je niet in de rechtbank wil staan, tegenover elkaar. 

Dan kan je, via bemiddeling, de communicatie terug op gang brengen. Op een rustige manier. 

Scheiding of uit elkaar

Konsento bemiddeling Gent begeleidt jou en je (ex)-partner stap voor stap doorheen je scheiding of relatiebreuk. We zorgen ervoor dat jullie in de sessies evenveel aan bod komen om jullie behoeften en wensen uit te spreken. 

Ook jullie kinderen kunnen met de bemiddelaar in gesprek gaan, en delen dan hun verhaal en verlangens. Al blijven jullie als ouders natuurlijk de beslissers in dit proces. Samen komen jullie tot de best mogelijke regeling voor jullie gezin.

Contacteer ons om je vraag voor te leggen.

Familiebemiddeling

We bemiddelen ook in familiale kwesties, bijvoorbeeld als je

  • een erfenis moet verdelen, 
  • het contact met een familielid wil herstellen,
  • de communicatie binnen de familie wil verbeteren,
  • de zorg omtrent ouders wil regelen,
  • een zorgvolmacht wil vastleggen,
  • een overname plant van jullie familiebedrijf.

Maar we kunnen ook bemiddelen bij andere familiekwesties. 

Kinderen_Scheiding_Bemiddeling_Gent

Voor wie bemiddeling?

Bemiddeling werkt voor de meeste mensen. Het past bij jou en de andere partij als jullie bereid zijn om te luisteren naar elkaar en om een middenweg te zoeken.

Ik wil graag in bemiddeling, maar de ander wil niet. Hoe overtuig ik hem of haar?

Je kan aan de ander de voordelen uitleggen. En je kan hem of haar laten weten dat hij of zij op elk moment kan beslissen om te stoppen met de bemiddeling. Geef het dus een kans en kom naar het intakegesprek. Je kan na dat eerste gesprek altijd besluiten dat het niets voor jullie is. 

Maar bemiddeling blijft vrijwillig. Als de andere partij niet over het probleem wil praten, dan kiezen jullie best een andere weg.

Back To Top