Skip to content

Wat is een EOT?

Een EOT is een Echtscheiding door Onderlinge Toestemming. Jullie vragen de echtscheiding samen aan bij de rechter met een onderling akkoord waarin jullie de afspraken noteren.

Waaruit bestaat een EOT?

Een EOT bestaat uit twee overeenkomsten:

  1. De regelingsakte: waarin jullie jullie bezittingen zoals het huis en de meubels verdelen.
  2. De ouderschapsovereenkomst of de familierechtelijke overeenkomst: waarin jullie afspraken staan over de kinderen over onder meer:
    • Ouderlijk gezag: Wie neemt welke beslissingen over de kinderen?
    • Verblijfsregeling: waar zullen de kinderen wonen?
    • Kostenregeling: Hoe verdelen jullie de kosten voor de kinderen? Zal er alimentatie betaald worden?

Via bemiddeling komen jullie tot die twee overeenkomsten. De bemiddelaar maakt die op. Ze neemt ook contact op met de notaris als er afspraken over het huis moeten worden gemaakt, en ze dient het verzoekschrift in bij de rechtbank. Dit gebeurt allemaal schriftelijk. Jullie moeten in principe niet in de rechtbank te verschijnen.

Jullie kunnen de ouderschapsovereenkomst nog verder aanvullen met bijkomende concrete afspraken, in een gedetailleerd ouderschapsplan.


Meer info nodig?

Op de advieswebsite
De Scheidingskoffer helpen ze je verder. 

Contacteer ons voor een vrijblijvend eerste gesprek

Stel ons je vragen

Wat is een ouderschapsovereenkomst?

Bekijk of je dit nodig hebt.
Back To Top