Skip to content

Ik wil de ouderschapsovereenkomst aanpassen. Hoe doe ik dat?

Na verloop van tijd na de scheiding kan het zijn dat jij, je kinderen of je ex-partner de afspraken in jullie ouderschapsovereenkomst willen wijzigen. Omdat:

  • de kinderen ouder zijn geworden en jullie hun verblijfsregeling anders willen invullen.  
  • jullie afspraken in de praktijk niet goed werken.
  • één ouder zijn afspraken niet nakomt.
  • of omdat jullie vroeger jullie afspraken zelf hebben gemaakt. Maar nu willen jullie die goed op papier zetten.

Via bemiddeling komen jullie tot een overeenkomst over de nieuwe afspraken. Daarna beslissen jullie zelf of jullie de aanpassing willen laten goedkeuren door de rechter. Zo ja, dan stelt de bemiddelaar een verzoekschrift op voor de rechter, zodat het goedgekeurd wordt.

Wie kan een aanpassing vragen?

Dat kan gebeuren door jou, je ex-partner. Ook de kinderen kunnen hierom vragen.

Wat is het doel van de aangepaste ouderschapsovereenkomst?

Een ouderschapsovereenkomst is een levend document. Het groeit mee met jullie en jullie kinderen. Het is de bedoeling dat de afspraken die erin staan jullie dagelijks leven vergemakkelijken. 

Door de aanpassingen past het plan beter bij jullie gezinssituatie en jullie noden. Dit zorgt voor meer rust en duidelijkheid. 

Contacteer ons voor een vrijblijvend, eerste gesprek

Maak een afspraak
Back To Top