Skip to content
Bemiddelen_Gent_Deinze

Birdnesting

Als ouders kunnen jullie bij een scheiding of relatiebreuk beslissen dat de kinderen in het ouderlijk huis blijven wonen, maar dat de ouders om beurten verhuizen naar een andere plek. Dit heeft birdnesting.

Birdnesting heeft als voordelen dat de kinderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en dat al hun spullen op 1 plaats blijven. Daarnaast kan birdnesting ook een tijdelijke oplossing zijn totdat de kinderen de scheiding wat hebben kunnen verwerken.

De nadelen zijn dan weer dat dit hogere kosten met zich kan meebrengen. Verder is bij birdnesting een goede verstandhouding en communicatie absoluut noodzakelijk en dit is voor veel ex-partners niet altijd eenvoudig. Tot slot kunnen er zich conflicten voordoen als er een nieuwe partner in het leven van 1 van de ouders komt.

Tijdens de bemiddeling kunnen wij met jullie samen de afweging tussen deze verschillende voor- en nadelen bespreken en maken.

Als er wordt gekozen voor birdnesting is het belangrijk om concrete afspraken te maken.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken denken we met jullie mee over alle afspraken en polsen we hoe jullie het praktisch zien.

Voorbeelden zijn:

  • Hoe zullen jullie de lening verder afbetalen?
  • Hoe zullen jullie de kosten voor herstellingen of de brandverzekering betalen?
  • Hoe worden de kosten voor elektriciteit, gas en water verrekend?
  • Kan een nieuwe partner ook in de woning verblijven?
  • Wie zal de tuin onderhouden?
  • Wie zal de was van de kinderen doen?

Bij birdnesting wordt het ouderlijke huis vaak in onverdeeldheid gehouden.

Omdat het gaat over een onroerend goed, zal een notaris een notariële akte m.b.t. die onverdeeldheid moeten opmaken.

Wij nemen contact op met de notaris die jullie zelf kunnen kiezen. Kennen jullie geen notaris in jullie buurt? Geen nood, wij brengen je wel in contact met een van de notarissen waar wij vaak mee samenwerken. Wij briefen jullie notaris naar keuze dan zorgvuldig over de afspraken die uit de bemiddeling voortvloeien en volgen het dossier bij de notaris nauwgezet mee op.

Geschreven door: Sofie Demeyer en Florence Verhenne

Back To Top