Skip to content

Laat een conflict binnen je familie niet sluimeren: pak het aan, samen met een bemiddelaar!

Sluimert er in jouw familie ook zo’n conflict dat de relaties tussen jou en jouw familieleden vertroebelt? Doe er iets aan, ga ermee aan de slag, maar doe het niet zelf, neem er een bemiddelaar voor in de arm. Een bemiddelaar is een onafhankelijke derde die met een neutrale blik naar het conflict kan kijken en het samen met jou kan ontmijnen.

Een tijd geleden deed een vrouw, een jonge vijftiger, een beroep op mij. Ze had al 4 jaar geen contact meer met haar dochter, ze had er hartzeer van en zocht een manier om het contact te herstellen. Het moet gezegd: de dochter in kwestie voelde zich heel erg gekwetst door het gedrag van haar moeder en had niet veel zin om het contact te herstellen maar ik kon haar overtuigen om op zijn minst toch een keer het gesprek aan te gaan met haar moeder, met mij erbij als bemiddelaar.

Vrijwel meteen ontdekte ik een waardevol gegeven: moeder en dochter zagen elkaar nog graag. Daarmee kon ik aan de slag en dat zei ik hen ook. De moeder stelde toen een groots gebaar: zij wou de kosten voor de bemiddelingsgesprekken van haar dochter op zich nemen. Dat haalde de dochter over de streep en onder dit goede gesternte begonnen we aan het bemiddelingstraject. Na 4 gesprekken sloten moeder en dochter een engagementsverklaring: ze engageerden zich alle twee om stap voor stap weer met elkaar in contact te komen. Eerst door samen eens een terrasje te doen, dan door eens samen te gaan shoppen en pas in een veel later stadium, als het goed ging, door elkaar ook weer uit te nodigen voor familiefeestjes.

4 maanden later kreeg ik een berichtje van de moeder: een foto van haar en haar dochter, samen aan het genieten op een terrasje, in Gent. Met daarbij als boodschap: “Merci, Sofie, dit is dankzij jou.”

Kijk, daarvoor doe ik het: om mensen weer bij te elkaar te brengen, via gesprekstechnieken die ik me eigen maakte als bemiddelaar.

Volg het voorbeeld van die moeder en haar dochter: schakel een bemiddelaar in om uit de knoop te geraken die je familieconflict geworden is.

Geschreven door: Sofie Demeyer

Back To Top