Skip to content
Scheidingsbemiddeling_Gent

De voordelen van een ouderschapsovereenkomst

Er gaan stemmen op om de Belgische wetgeving te veranderen en ouders, ook bij de beëindiging van hun samenwonen en niet enkel bij de beëindiging van een huwelijk, te verplichten om een ouderschapsovereenkomst rond de kinderen op te stellen. De verplichting om zo’n ouderschapsovereenkomst op te stellen zal ouders doen inzien dat hun (echt)scheiding niet alleen gevolgen heeft voor hen maar vooral voor hun kinderen.

Bij konsento hebben wij na de nodige bemiddelingsgesprekken tussen ex-partners/ouders al veel ouderschapsovereenkomsten opgemaakt en vanuit onze ervaringen som ik er graag even de voordelen van op:

  • Het biedt houvast, zekerheid, structuur voor ouders en kinderen.
  • Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de ouders, als alles goed door- en afgesproken is zijn er later minder discussies en conflicten tussen de ouders. Met als gevolg: minder spanningen voor de kinderen.
  • Het is een levend document: je kan te allen tijde bijsturen en aanpassen, bijvoorbeeld als een kind van het lager onderwijs de overstap naar het secundair maakt.
  • Wij kunnen, in opdracht van de ouders, de kinderen vanaf een bepaalde leeftijd zelf ook horen over hun wensen en verzuchtingen.
  • Ouders kunnen beslissen om een ouderschapsovereenkomst te laten goedkeuren door de rechter (in vakjargon heet dat: een overeenkomst laten homologeren). Als een partij de afspraken over later niet nakomt, bijvoorbeeld: een ouder betaalt het onderhoudsgeld niet meer, dan kan de andere ouder er met die goedgekeurde overeenkomst in de hand voor zorgen dat de afspraak m.b.t. het onderhoudsgeld wordt nageleefd.

Bij ouderschapsbemiddeling denken wij als bemiddelaar mee met de ouders over welke afspraken er zoal in die ouderschapsovereenkomst moet komen, zodat jullie niets vergeten.

Wat kan er zoal vastgelegd worden in zo’n ouderschapsovereenkomst?

  • Basisafspraken zoals: bij wie wonen de kinderen, op welke dag en uur wisselen de kinderen als er een week-weekregeling is? Bij welke ouder zijn de kinderen op kerstavond? Nieuwjaardag? Moet er een onderhoudsbijdrage worden betaald voor de kinderen? En hoeveel moet die dan bedragen?
  • Concrete afspraken over dagelijkse zaken: hoe brengen jullie elkaar op de hoogte van ouderavonden, schoolrapporten, als de kinderen ziek zijn? Welke engagementen gaan jullie aan over de opvoeding?
  • Afspraken over fiscaliteit en het kindergeld.

Wij stellen jullie ouderschapsovereenkomst zo op dat het helemaal past bij jullie specifieke situatie en als alle afspraken vastliggen zorgen wij ervoor dat ze juridisch correct, duidelijk, helder en sluitend op papier komen.

Geschreven door: Sofie Demeyer

Back To Top