Skip to content

Het belang van het kind in bemiddelingsakkoorden

Ook voor kinderen is een relatiebreuk of scheiding een heftige, intense gebeurtenis.

Het belang van het kind staat bij konsento bemiddeling daarom altijd centraal.

Als bemiddelaar gaan we steeds na of het belang van het kind gewaarborgd is in onder meer de verblijfsregeling, de wissels, de afspraken rond de communicatie tussen de ouders,…

We kunnen bijvoorbeeld rekening houden met de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind, de geografische afstand tussen de ouders, de verstandhouding en communicatie tussen de ouders, de beschikbaarheid van de ouders, de hobby’s van de kinderen,….

Om te achterhalen wat het kind zelf nu belangrijk vindt, kan het aan te raden zijn om naar de kinderen zelf te luisteren. De bemiddelaar gaat dan in gesprek met de kinderen. Lees hier alles over op onze website.

Sinds 8 april 2024 is het nu ook wettelijk verplicht om in de EOT-overeenkomsten en andere bemiddelingsakkoorden (bijvoorbeeld ouderschapsovereenkomsten) te vermelden hoe is rekening gehouden met de belangen van de minderjarige kinderen.

De factoren waarmee we hebben rekening gehouden, zoals hobby’s, de nabijheid van de school, de leeftijd van de kinderen, de mening van de kinderen… wordt dan nadrukkelijk benoemd in de overeenkomst.

Naast het belang van het kind is ook het belang van de ouders een cruciaal element. Tijdens de bemiddeling proberen we constant het evenwicht te bewaken tussen de twee.

Bij konsento bemiddeling is het een evidentie dat het belang van het kind een rode draad is tijdens de bemiddelingen en de overeenkomsten. Maar wij juichen alvast de waarde en de erkenning die de wetgever aan het belang van het kind geeft toe!

Geschreven door: Florence Verhenne

Back To Top