Skip to content

Wat moeten we regelen na een relatiebreuk bij feitelijke samenwoning?

Als een koppel op hetzelfde adres officieel samenwoont, dan zijn ze feitelijk samenwonend.

In de wet is er niets geregeld over deze zogenaamde feitelijke samenwoning. Er zijn geen plichten, maar de partners hebben ook geen rechten. Dat is anders als je wettelijk samenwoont of getrouwd bent.

Mensen die feitelijk samenwonen, kunnen dan ook gemakkelijk en zonder formaliteiten opnieuw uit elkaar gaan. Van zodra 1 van de 2 officieel verhuist, is het koppel niet langer feitelijk samenwonend.

Volgens de wet moet er dus niets geregeld worden.

Toch is het in heel veel gevallen wel aangewezen om een aantal zaken af te spreken.

De goederen en schulden

In de meeste gevallen had het koppel 1 of meerdere gezamenlijke rekeningen, een gemeenschappelijke wagens en gemeenschappelijke meubels. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt hoe dat geld, de wagens en de meubels zullen worden verdeeld en of de rekeningen zullen worden afgesloten.

Ook hebben vele koppels samen een woning aangekocht. Er moet dan worden afgesproken of die woning zal worden verkocht aan iemand anders en hoe de verkoopprijs zal worden verdeeld. Of er kan afgesproken worden dat 1 van de ex-partners de woning zal overnemen. Dan moet worden overeengekomen hoeveel de overnemer aan de andere ex-partner zal moeten uitbetalen.

Tot slot kunnen er ook afspraken worden gemaakt over andere leningen, bijvoorbeeld een autolening, die lopende zijn.

Kinderen

Vele koppels die feitelijk samenwonend zijn hebben ook gemeenschappelijke kinderen. Het is wettelijk niet verplicht om een ouderschapsovereenkomst op te stellen. Opnieuw is het beter dit wel te doen om alle discussies en conflicten, in het belang van de kinderen en de ouders zelf, te vermijden.

In principe blijven de ouders samen beslissingen nemen over de belangrijkste zaken in het leven van het kind. Bijvoorbeeld over medische zaken, schoolkeuze, hobby’s,…

In de ouderschapsovereenkomst maken we afspraken over onder andere de verblijfsregeling en de kostenregeling van de kinderen.

De verblijfsregeling regelt waar de kinderen zullen wonen tijdens de schoolperiodes en tijdens de vakantieperiodes. Ook wordt er vermeld welke afspraken er worden gemaakt tijdens bijzondere dagen, zoals kerstdag, moederdag en vaderdag, de verjaardagen van de kinderen,….

In de kostenregeling wordt opgenomen of 1 ouder aan de andere ouder eventueel een onderhoudsbijdrage zal betalen om de andere ouder te ondersteunen in de dagelijkse kosten van het kind, zoals voeding. Ook worden er afspraken gemaakt over de betaling van de buitengewone kosten, zoals logopedie, rijlessen, kampen,…. Er kan gewerkt worden met een kindrekening of de ouders kunnen periodiek deze kosten afrekenen.

In dezelfde ouderschapsovereenkomst worden er ook nog afspraken gemaakt over het kindergeld of groeipakket en de fiscale regeling.

Sommige ouders kiezen er ook voor om communicatieafspraken te maken, evaluatiemomenten in te bouwen, oudervergaderingen vast te leggen,…

Bemiddeling

Al deze zaken worden grondig doorgesproken tijdens de bemiddeling.

De bemiddelaar vraagt na waarover de ex-partners afspraken willen maken, geeft hierover algemene informatie en zoekt samen naar compromissen.

Al deze afspraken zal de bemiddelaar nadien neerschrijven in een overeenkomst. Deze overeenkomst bevat zowel de afspraken over de goederen en de schulden als de afspraken over de kinderen (de ouderschapsovereenkomst).

Deze overeenkomst kan, dat is niet verplicht, worden neergelegd bij de rechtbank die de afspraken van de kinderen kan homologeren. Dit betekent dat de rechter de afspraken zal goedkeuren. Dit heeft dan dezelfde gevolgen als een vonnis. Als 1 van de ouders de overeenkomst later niet nakomt, kan de andere ouder de nakoming van de afspraken gemakkelijk afdwingen.

 

Geschreven door: Florence Verhenne

Back To Top