Skip to content

De meerwaarde van een bemiddelaar bij een zorgvolmacht

Het kan elk van ons overkomen, een zwaar ongeluk of ziekte waardoor je plots verstandelijk niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. In het recht heet het dan dat je wilsonbekwaam bent. Dat kan zware gevolgen hebben voor je partner want zij of hij kan in zijn eentje niet eens de gezinswoning verkopen als zij of hij in geldnood komt.

Laat je niet verrassen en maak op tijd een zorgvolmacht op want je kan het niet meer regelen op het moment dat je wilsonbekwaam bent.

Op een moment dat je nog wilsbekwaam bent kan je dus op papier zetten wat je belangrijk vindt voor de periode dat je niet meer wilsbekwaam bent. Jij stelt in die zorgvolmacht dan iemand aan die dan in jouw plaats zal optreden, volgens jouw wensen en richtlijnen.

Het uitwerken van een zorgvolmacht is niet ingewikkeld maar je doet er toch goed aan om een beroep te doen op een gespecialiseerd bemiddelaar om je zorgvolmacht te laten opmaken.

Met een gespecialiseerd bemiddelaar bedoel ik een bemiddelaar die onder meer gespecialiseerd is in familierecht en familiaal vermogensrecht. Bij konsento bemiddeling zit je daarvoor aan het juiste adres want mijn collega Florence Verhenne is gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht.

Als erkend bemiddelaar kan Florence een zorgvolmacht voor jou opstellen en die laten registreren want dit is nodig om de zorgvolmacht te kunnen gebruiken.

Evenwel: als je in die zorgvolmacht een clausule wil laten opnemen waarin staat dat je huis in de toekomst bijvoorbeeld aan je oudste dochter moet worden geschonken dan moet je naar een notaris om de zorgvolmacht in een notariële akte te laten gieten. Maar ook dan zit je in eerste instantie nog goed bij een erkend bemiddelaar. Bij konsento bereiden wij jouw hele dossier al voor en daarmee verlichten we dan ook het werk van je notaris.

Wat is de meerwaarde van een bemiddelaar bij het opstellen van een zorgvolmacht?

Stel dat je je oudste zoon aanstelt als lasthebber (diegene die in jouw plaats zal optreden als je het zelf niet meer kan). Deze keuze kan leiden tot onbegrip bij je andere kinderen. Als je conflicten wil vermijden kan je dus beter op voorhand met alle betrokkenen rond de tafel gaan zitten, samen met een bemiddelaar. Tijdens die bemiddelingsgesprekken krijgen alle betrokkenen dan een stem en helpen wij jou aan je kinderen uitleggen waarom je graag je oudste zoon als lasthebber wil aanstellen zodat alle betrokkenen die keuze kunnen begrijpen.

Voor meer informatie over het systeem van de zorgvolmacht geef ik je graag een leestip mee. Ere-vrederechter Joëlle Colaes bracht er in juni 2022 een heel eenvoudig geschreven boek over uit. In het dankwoord verwijst ze naar Florence en naar mij omdat wij haar hielpen bij het schrijven van haar boek.

Zorgvolmacht, je gps voor de toekomst van Joëlle Colaes, ISBN: 978-94-645-0686-o, uitgegeven en te verkrijgen bij Boekscout Soest: www.boekscout.nl of bol.com.

Tot slot ook nog een wist-je-datje: in de eerste helft van 2022 werden 21 procent meer zorgvolmachten opgemaakt in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Het is duidelijk dat de mensen de meerwaarde van een zorgvolmacht inzien!

Geschreven door: Sofie Demeyer

Back To Top